• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Hướng dẫn nhập học

  • HOME
  • Hướng dẫn nhập học
Hướng dẫn nhập học
Cần chuẩn bị các loại hồ sơ và thủ tục khi đi du học. Vui lòng tham khảo đường link dưới đây về quy trình chuẩn bị nhập học bao gồm tư cách nhập học, thủ tục đăng ký, các giấy tờ cần thiết, v.v..

Tư cách nộp đơn ứng tuyển

(1)Những người đã kết thúc (hoặc dự kiến kết thúc) chương trình học 12 năm trở lên. (2)Những người đã kết thúc chương trình giáo dục trung cấp để có đủ tư cách thi vào đại học. Những người thỏa mãn một trong hai điều kiện ghi trên và từ 18 tuổi trở lên. ※ Về chi tiết, vui lòng tham khảo phầnĐiều kiện tuyển sinh.

Thi tuyển chọn

Phí tuyển chọn  20.000 yên Hình thức tuyển chọn Xét hồ sơ, phỏng vấn

Chế độ học bổng

Mục đích

Nhà trường sẽ khen thưởng cho những học sinh không chỉ có thành thích học tập xuất sắc, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người mà còn khen thưởng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn,tự chi trả học phí vì lý do kinh tế.

Phân loại (Sau 6 tháng kể từ ngày nhập học, cấp trong 6 tháng)

Học bổng đặc biệt Asuka A Miễn toàn bộ học phí
Học bổng đặc biệt Asuka B Giảm một nữa học phí