• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Phạm vi của “Study Kyoto”

 Một ngày nọ, , tôi đã được phỏng vấn bởi “Study Kyoto” vào ngày 24 tháng 5. Các học sinh có vẻ hơi hồi hộp trước máy quay. Trong lớp sơ cấp là những người mới đến Nhật Bản, mọi người đã giúp đỡ những người bạn cùng lớp, những người không thể nói tốt, và đó là một cảnh cười. Lớp cao cấp đã nói tiếng Nhật rất lưu loát. Đó là cú ném đá. Nó sẽ là một ví dụ tốt cho những người mới bắt đầu. Qua cuộc phỏng vấn này, mọi người dường như đã có được sự tự tin.
 Bài báo đã đăng của cuộc phỏng vấn đã được tải lên SNS như sau. Xin vui lòng xem
 Instagram https://bit.ly/3PQITyX
 Facebook① https://bit.ly/3wWIy6o
 Facebook② https://bit.ly/3tqJopV
Phạm vi của
Phạm vi của
Phạm vi của
Phạm vi của