• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Thất Tịch ( Tanabata)

Ngày 5 tháng 7, trường đã tổ chức lễ hội Thất Tịch ( Tanabata). Các em ghi điều ước của mình trên mảnh giấy và treo lên cây trúc, sau đó các em đã thuyết trình về điều ước của mình trước các bạn khác. Lễ hội Thất Tịch là một lễ tế sao, được truyền bá từ Trung Quốc sang Nhật Bản từ thời xa xưa. Đã có một lời tuyên truyền rằng Orihime một người rất giỏi về dệt vải và Hikoboshi một người đang làm công việc chăn nuôi bò, được sự mai mối của thượng đế họ đã kết hôn và trãi qua một cuộc sống hạnh phúc, nhưng họ rất ham vui , chỉ chơi và không chịu làm việc. Thượng đế tức giận và đã chia cách họ ra hai đầu dãi ngân hà. Thế nhưng, cảm thấy họ rất buồn và không còn sức sống nên thượng đế cho phép họ mỗi năm có thể gặp một lần vào đúng ngày 7 tháng 7. Vega trong tiểu thuyết Tam giác mùa hè là Orihime và Altair là Hikoboshi.

Thất Tịch (Tanabata)
Thất Tịch (Tanabata)
Thất Tịch (Tanabata)
Thất Tịch (Tanabata)
Thất Tịch (Tanabata)
Thất Tịch (Tanabata)
Thất Tịch (Tanabata)
Thất Tịch (Tanabata)