• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Trường đang nhận hồ sơ học viên của khóa học năm mới (đợt tháng 10 năm 2019)

  • HOME
  • tin mới đến
  • Trường đang nhận hồ sơ học viên của khóa học năm mới (đợt tháng 10 năm 2019)
Trường tiếng Nhật Kyoto Asuka đang nhận học viên khóa học năm sau (đợt tháng 10 năm 2019). Thông tin chi tiết vui lòng xem phần「Hướng dẫn nhập học」