• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

2020 Lễ tốt nghiệp②

 Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về buổi lễ tốt nghiệp lần thứ hai được tổ chức vào ngày 12 tháng 3.
 Năm nay là một năm khó khăn do thảm họa dịch Corona. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi đã cố gắng hết sức để quyết định việc học lên hay là tìm việc làm. Bạn cũng phải cố gắng hết mình trong những bước tiếp theo của cuộc đời mình nhé.
 Chúc mừng các bạn tốt nghiệp.
卒業式
卒業式
卒業式
卒業式
卒業式
卒業式
卒業式
卒業式