• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Tản bộ dưới những hàng cây Anh Đào

 Ngày 27 tháng 3. Là một ngày khá đẹp, không khí dễ chịu ấm áp như mùa xuân trong ngày đông. Là một ngày mà thời tiết đẹp nhất để đi dạo dưới những tán hoa Anh Đào.
 Do ảnh hưởng của dịch Corona nên chúng tôi không thể ăn uống một cách thoải mái dưới những cây hoa Anh Đào như mọi năm nhưng chúng tôi cảm thấy rất tuyệt vời!!
桜散策
桜散策
桜散策
桜散策
桜散策
桜散策