• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Lễ hội Thất Tịch ( Tanabata)

 Trường đã tổ chức lễ hội Thất Tịch ( Tanabata) vào ngày 7, ngày 8 tháng 7. Mỗi học sinh viết một điều ước trên một dải giấy nhiều màu sắc và trang trí tanabata bằng giấy origami. Họ liền treo trên những chiếc lá tre và cầu nguyện.
 Lễ hội Tanabata ở nước của mình bạn đã làm gì?
Lễ hội Thất Tịch
Lễ hội Thất Tịch
Lễ hội Thất Tịch
Lễ hội Thất Tịch