• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Được công nhận là[ trường chính quy ]

 Theo sự tuyển chọn của cơ quan giáo dục về nhập cư lần này, trường tiếng nhật Kyoto Asuka Academia đã được công nhận là trường chính quy vì được thừa nhận không có vấn đề gì trong việc quản lý tuyển sinh du học sinh quốc tế.
 Khai giảng năm học lần thứ 3…Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều vấn đề khó khăn với dịch bệnh Corona. Đây cũng là thành quả của sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người. Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn các bạn.