• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Hallowee~~n Party

 Hôm nay là ngày ”Hallowee~~n”. Có phải tất cả đều là phù thủy nam và phù thủy nữ không? Giả dạng xin bánh kẹo ”Trick or treat”. Mọi người đều nhận được rất nhiều đồ ngọt và nở một nụ cười thật tươi.
 Trẻ em trong khu phố cũng vào và tham gia! !! Chú quỷ dễ thương đã hoàn thành! !!
ハロウィン・パーティー
ハロウィン・パーティー
ハロウィン・パーティー
ハロウィン・パーティー
ハロウィン・パーティー
ハロウィン・パーティー
ハロウィン・パーティー
ハロウィン・パーティー